Η υπακοή χωρίς τον ιμάντα είναι το δεύτερο στάδιο της βασικής υπακοής, αυτό σημαίνει ότι προκειμένου να προχωρήσει ένας σκύλος πρέπει πρώτα να έχει τελειώσει το πρώτο στάδιο. Αν πραγματικά το χρειάζεται ο ιδιοκτήτης και το επιτρέπει ο χαρακτήρας, η φυλή και το φύλλο του σκύλου μας, τότε μόνο μπορεί να εκπαιδευτεί χωρίς ιμάντα.

  Στην υπακοή χωρίς ιμάντα ο σκύλος μας δεν μαθαίνει καινούριες εντολές, απλά μαθαίνει να εκτελεί τις εντολές της βασικής υπακοής χωρίς την ύπαρξη ιμάντα, πράγμα που σημαίνει την απόλυτη σχέση με τον μικρό μας φίλο.